Huisregels

Bij een vereniging horen spelregels. Zeker als er zaken bij komen als baan reserveren, afhangen en dergelijke. Deze spelregels zijn geformuleerd in een zogenaamd baanreglement, opgesteld door de technische commissie.De Bosrand

Toegang tot de banen

Iedereen kan met behulp van een geldig uitgegeven pasje naam van Tennisvereniging de Bosrand toegang krijgen tot de banen.

 

Speeltijden

De banen zijn bespeelbaar van 8:00 uur tot 23:00 uur.

 

Gebruik banen

Voor het gebruik van de tennisbanen moet middels het afhangbord aan de blokhut de te spelen tijd gereserveerd worden. Daartoe dient het geldige pasje met de eindtijd geregistreerd te worden.

Zowel voor een singel als voor een dubbel kan een uur gereserveerd worden. Na dat uur is het eerste half uur niet toegestaan om nogmaals af te hangen, tenzij er een baan vrij is.

Introducés mogen tot 20:00 uur spelen, tenzij er een baan vrij is ( leden hebben na 20:00 uur voorrang). Junioren en pupillen mogen dagelijks tot 20:00 uur spelen, tenzij er een baan vrij is ( senioren hebben na 20:30 uur voorrang).

Geen pasje betekend: niet spelen!

De leden hebben het recht (en de plicht) om mensen zonder pasje hierop aan te spreken.

Voor tennisles is in beginsel één baan beschikbaar, ook hier is het afhangen van de baan van toepassing.

 

Gebruik blokhut

In de blokhut zitten aan weerszijden van de ingang de schakelaars voor de blokhutverlichting.

De BosrandIn de blokhut zijn geen drinken en versnaperingen aanwezig. Men mag eigen drinken en etenswaar meenemen of halen in de kantine van de naastgelegen hockeyclub, indien die geopend is.

Gelieve de blokhut schoon en opgeruimd achterlaten zoals goed huisvaderschap betaamd.

In de blokhut is roken niet toegestaan.

 

 

 

 

Baanverlichting

De banen kunnen verlicht worden door middel van de schakelaar op de meterkast. De lampen mogen ( uit veiligheid) niet kort na elkaar aan en uit geschakeld worden. Alleen uitschakelen als er na u binnen 15 minuten geen gebruik wordt gemaakt van de baan.

Let op; de verlichting is niet als terrasverlichting bedoeld.

 

Algemeen

Vragen of opmerkingen kunt u mailen ( info@tcdebosrand.net) of bellen ( 06 – 55747411 )

 

VOORAL VEEL PLEZIER OP DE BAAN                      TC de Bosrand januari 2020