Huisregels

Bij een vereniging horen spelregels. Zeker als er zaken bij komen als baan reserveren, afhangen en dergelijke. Deze spelregels zijn geformuleerd in een zogenaamd baanreglement, opgesteld door de technische commissie.De Bosrand

Toegang tot de banen

De Banen zijn alleen beschikbaar voor leden of mensen die een baan hebben gehuurd en hiervan een geldig bewijs kunnen tonen.  

Speeltijden

De banen zijn bespeelbaar van 8:00 uur tot 23:00 uur.

 

Gebruik banen

Door de goede verhouding aantal banen / aantal leden komt het zelden voor dat er hoeft te worden afgehangen. Mocht het voorkomen dat alle banen bezet zijn, gelden de volgende regels:

Zowel voor een singel als voor een dubbel kan een uur gereserveerd worden. Na dat uur is het eerste half uur niet toegestaan om nogmaals af te hangen, tenzij er een baan vrij is.

Introducés mogen tot 20:00 uur spelen, tenzij er een baan vrij is ( leden hebben na 20:00 uur voorrang). Junioren en pupillen mogen dagelijks tot 20:00 uur spelen, tenzij er een baan vrij is ( senioren hebben na 20:30 uur voorrang).

Geen lidmaatschap of huurbewijs betekend: niet spelen!

De leden hebben het recht (en de plicht) om mensen zonder recht hierop aan te spreken.

Voor tennisles is in beginsel één baan beschikbaar

Gebruik blokhut

In de blokhut zitten aan weerszijden van de ingang de schakelaars voor de blokhutverlichting.

De BosrandIn de blokhut zijn geen drinken en versnaperingen aanwezig. Men mag eigen drinken en etenswaar meenemen of halen in de kantine van de naastgelegen hockeyclub, indien die geopend is.

Gelieve de blokhut schoon en opgeruimd achterlaten zoals goed huisvaderschap betaamd.

In de blokhut is roken niet toegestaan.

Baanverlichting

De banen kunnen verlicht worden door middel van de schakelaar op de meterkast. De lampen mogen ( uit veiligheid) niet kort na elkaar aan en uit geschakeld worden. Alleen uitschakelen als er na u binnen 15 minuten geen gebruik wordt gemaakt van de baan.

Let op; de verlichting is niet als terrasverlichting bedoeld.

Algemeen

Vragen of opmerkingen kunt u mailen ( info@tcdebosrand.net) of bellen ( 06 – 55747411 )

VOORAL VEEL PLEZIER OP DE BAAN

TC de Bosrand,  augustus 2021